Archives for augusti 2012

Mikael Höglind: Barnperspektivet.se vill visa oss barnens synsätt

BRIS vill med Barnperspektivet.se lyfta barnens sätt att se på omvärlden, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja de vuxna i sina relationer med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa. Så beskriver BRIS sin satsning. Barnperspektivet.se lanserades i maj 2010 och har utvecklats i samverkan med Skandia Idéer […]

Israelisk uppfinning hjälper ungdomar med skolios

Skolios hos unga människor är en allvarlig ryggåkomma om gör ryggen krökt. Ofta stelopereras patienten, vilket innebär att ett flertal intilliggande kotor sammanfogas med hjälp av en ”stege” av titan. En ny israelisk uppfinning förenklar operationen betydligt. Det är en expanderbar ”stång” vars ändar skruvas fast i två kotor, en ovanför och en nedanför ryggens […]