Archives for februari 2014

Ungdomsarbetslösheten – 25% av alla unga européer har inget jobb

Miljontals unga människor är drabbade av arbetslöshet i dagens Europa. 26 miljoner personer motsvarande 25% av alla unga européer har inget jobb. Värst situation råder i Portugal, Grekland och Spanien. I Sverige lider nästan var tionde person av arbetslösheten, skriver Johanna Wester på Barnsrattigheter.com. Mikael Höglind Statistiskt sett är de mer än dubbelt så utsatta […]

Ersättningen till barn som sett våld i hemmet fortfarande låg

Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt 2013, men bara några hundra barn årligen får ersättningen, skriver DN. Problemen är bevisföringen och förmodligen låg kännedom om ersättningens existens.  ”För att vi ska kunna betala ut ersättning måste det vara belagt att barnet har hört eller sett våldet. Polis och åklagare […]