Skoluniformen är inte ett hot mot individualiteten – tvärtom

Det kan tyckas vara gammalmodigt och till och med kommunistiskt, men visst kan skoluniformen minska mobbningen av skolbarn som inte har rätt märkeskläder och visst kan uniformen till och med öka individualiteten. Argumenten emot skoluniform varierar. Skolungdomarna själva hävdar oftast att en uniform tillintetgör deras individualitet och att kläderna är ett uttryck för personlighet. Samtidigt […]

Finns det barnkrigare som går dina ärenden?

Armémuseum som är en del av Statens försvarshistoriska museer ställer frågan om barnkrigare är krigsbarn snarare än soldater. Den öppna frågan är kärnfull. Den pekar på barnet som offer för den vuxna världens intressen och krigshandlingar. Armémuseum skriver på sin webb att under andra världskriget kom runt 70 000 finska barn till Sverige. Idag kommer […]

100,000-tals barn är rädda för sina föräldrar som missbrukar i hemmen

Istället för att hemmet är en fristad för de unga är hemmet för 100,000-tals barn i Sverige en plats förenad med oro, otrygghet och våld på grund av missbruk. Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk ligger på hela 150 miljarder kronor per år enligt regeringens utredare Gerhard Larsson. Text: Mikael Höglind. Foto från GP [fotograf […]