Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner startas av barn.

I dag är det vanligaste att barn kommer i kontakt med eld när vi grillar. När barn kommer i kontakt med eld kallas det för ”lek med eld”.

När barnens eldbeteende studerats visar resultaten att runt 50-80% av det totala antalet anlagda bränder i landet anläggs av barn och ungdomar. Dagens barn leker mycket med eld, men de flesta bränder som anläggs av barn är förmodligen inte avsiktliga. De börjar som lek, skriver MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Boken ”Att leka med elden”

Terjestams och Rydéns undersökningar baseras på undersökningar av c:a 1050 barn i Mellan- och Sydsverige, samt 60 mödrar. År 1999 gav forskarna ut en slutrapport ut. Den visar att barn får lära sig att vara försiktiga med eld och inte leka med den. De leker med den ändå. Det beror på att vissa barn använder elden för att uttrycka sitt behov av uppmärksamhet.

  • Högstadiet, 80% av alla elever leker med eld
  • Mellanstadiet, >40% leker med eld
  • Lågstadiet < 20% leker med eld.

Föräldrarna vet oftast inte om att deras barn leker med elden. Forskningsresultatet och lärdomar sammanfattas i boken ”Att leka med elden” som har som målgrupper:

  • Räddningstjänsten
  • Alla som möter barn och har möjlighet att påverka tex: föräldrar, förskollärare, lärare och fritidsledare.

Text: Mikael Höglind, initiativtagare till bloggen Brandskydd, se länk nedan.

Relaterat och källa