Mikael Höglind

Mikael Höglind

Mikael Höglind (född 1968) växte upp i Uddevalla. Han gick 1988 ut efter 3,5 år på gymnasiet från naturvetenskaplig och teknisk linje. Han arbetade därefter inom säkerhetsbranschen som väktare, värdetransporter och personskydd 1988 till 1996.

Mikael Höglind startade 1992 sitt eget bolag Vivestra Brandskydd AB. Mikael var även hälftenägare i brandskyddsbolaget Secunova AB och helägare i fastighetsbolaget Alwico AB. År 2019 sålde han allt innehav i bolagen Vivestra och Secunova till NOHA Sweden, där han var teknisk chef tom juli 2022.

Idag har Mikael Höglind sin egen familj. Han har två söner tillsammans med sin fru Kristina. Han har sedan 1992 arbetat politiskt med en paus för att sedan återuppta det arbetet 2021.

Mikael Höglinds intresse för barnens rätt i samhället kan härledas från en uppväxt på barn- och fosterhem.

2011 startade Höglind tre bloggar och en modersajt för att publicera sina åsikter och idéer inom tre kärnområden: barnens rättigheter, Israelfrågan och miljön.