Mikael Höglind

Mina tankar och åsikter om barnens rätt i samhället samt perspektiv på familjeproblem och missbruk i hemmen.

Bris stödlinje för barn får stöd av Tim Bergling Foundation

  Målet är att Bris stödlinje med start 2021 ska ha öppet dygnet runt.  I förra veckan togs ett viktigt steg i den riktningen. Bris har nu fått stöd av Tim Bergling Foundation i arbetet att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd och snart är en dygnet runt-hjälp realiserad. "Vi är … Läs mer

MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga

Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner startas … Läs mer

BRIS satsar 2017 på att minska psykisk ohälsa för barn

BRIS vill under 2017 satsa på att minska psykisk ohälsa för barn meddelar organisationen. Sverige är skyldiga genom Barnkonventionen att tillgodose varje barns rätt till psykiska hälsa, att få överleva och att få utvecklas. Barn har rätt till stöd, vård och behandling. BRIS (Barnens Rätt i … Läs mer

BRIS ger Sverige svidande kritik – Flyktingbarn kränks och myndigheter gör för lite nytta

BRIS är inte speciellt stolt över hur Sverige lever upp till sina åtaganden för att tillgodose barnets mänskliga rättigheter. BRIS skriver till och med att bristerna är "smärtsamt uppenbara" hos svenska myndigheters och det svenska rättsväsendets bristande förmåga att ta hand om … Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Sverige på medelhög nivå i EU

Ungdomsarbetslösheten i EU påverkas av finans- och skuldkrisen. Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en arbetslöshet för unga på 50%, skriver Ekonomifakta.  Text: Mikael Höglind De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet är Tyskland och … Läs mer

Integrationshandledare: Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?

Integrationshandledaren Patrik Nilsson skriver om vad han anser om de som klagar på att ensamkommande barn som kommer till Sverige ibland ser äldre ut än vad de är. Spelar deras ålder någon roll med tanke på det våld de flyr ifrån? Text: Mikael Höglind |  Foto: Ahmed Jalil/EPA/TT och … Läs mer

Ungdomsarbetslösheten – 25% av alla unga européer har inget jobb

Miljontals unga människor är drabbade av arbetslöshet i dagens Europa. 26 miljoner personer motsvarande 25% av alla unga européer har inget jobb. Värst situation råder i Portugal, Grekland och Spanien. I Sverige lider nästan var tionde person av arbetslösheten, skriver Johanna Wester på … Läs mer

Ersättningen till barn som sett våld i hemmet fortfarande låg

Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt 2013, men bara några hundra barn årligen får ersättningen, skriver DN. Problemen är bevisföringen och förmodligen låg kännedom om ersättningens existens.  "För att vi ska kunna betala ut ersättning måste det … Läs mer

Barnverket en rikstäckande organisation för barnens bästa

Barnverket.nu är en ideell verksamhet för att komma till rätta med vad föreningen beskriver som stora brister inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen i Sverige. Problemet är att barn och unga inte får likvärdiga eller tillräckliga förutsättningar inom skola och barnomsorg för att kunna utvecklas … Läs mer

Åtta projekt för barn i Sverige fick anslag från kunglig stiftelse

Kronprinsessparets stiftelses gav i oktober 2013 anslag till 8 projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. I år fick 6 organisationer anslag som tidigare inte fått anslag från stiftelsen. Rewrite: Mikael Höglind, Foto: Kate Gabor, Kungahuset.se "Årets … Läs mer

Elever i Insjön bäst på brandskydd

Tio elever i 2:an på Insjö Skola fick ett pris och ett diplom av brandchef Krister Ejeros och brandmästare Mats Brolin för att de kommit in med de bästa tipsen på hur brandskyddet kan förbättras. Projektet Flammy är räddningstjänstens och Brandskyddsföreningens projekt för att jobba med … Läs mer

Turning Torso i LEGO till salu – Alla intäkter går till BRIS

Nu säljer NCC Turning Torso byggt i LEGO till högstbjudande och bolaget ger intäkten till organisationen "Barnens rätt i samhället" (BRIS). Den nye ägaren av Turning Torso byggt i LEGO bidrar till att BRIS kan fortsätta hjälpa barn som farit illa i landet. Budgivningen sker helt online perioden … Läs mer

Brandskydd för barn

Varje år besöker Räddningstjänsten i Medelpad skolorna för att prata om brandskydd. Man vill ha en bra kontakt, inte bara med vuxna, utan även med barn och unga och därför lägger Räddningstjänsten mycket tid på att besöka skolorna för att berätta om brandskydd, berättar Erik Hedlund, chef för … Läs mer

Mikael Höglind: Barnperspektivet.se vill visa oss barnens synsätt

BRIS vill med Barnperspektivet.se lyfta barnens sätt att se på omvärlden, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja de vuxna i sina relationer med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa. Så beskriver BRIS sin satsning. Barnperspektivet.se lanserades i maj 2010 och … Läs mer

Israelisk uppfinning hjälper ungdomar med skolios

Skolios hos unga människor är en allvarlig ryggåkomma om gör ryggen krökt. Ofta stelopereras patienten, vilket innebär att ett flertal intilliggande kotor sammanfogas med hjälp av en ”stege” av titan. En ny israelisk uppfinning förenklar operationen betydligt. Det är en expanderbar ”stång” vars … Läs mer