Miljontals unga människor är drabbade av arbetslöshet i dagens Europa. 26 miljoner personer motsvarande 25% av alla unga européer har inget jobb. Värst situation råder i Portugal, Grekland och Spanien. I Sverige lider nästan var tionde person av arbetslösheten, skriver Johanna Wester på Barnsrattigheter.com.

Mikael Höglind

Statistiskt sett är de mer än dubbelt så utsatta som de äldre. Ett arbete är viktigt för ungdomar.

Att ha ett arbete innebär att personer är placerad i ett meningsfullt och socialt sammanhang som skänker tillhörighet. Arbetet är en av de saker som kan få människan att må bra – gammal som ung, fortsätter Wester.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet 2013

Diagram: SCB

De finns en grupp som har det allra svårast och de är unga invandrare som inte behärskar det svenska språket. De blir lätt isolerade från det svenska samhället trots att de bor i Sverige.

Det är viktigt att man får upp språkinlärningen hos unga, arrangerar fler utbytesprogram och ordnar praktikplatser för unga som verkligen kan leda till anställningar, skriver Wester.

Enligt senaste AKU-mätningen gällande januari 2013 har ungdomsarbetslösheten i Sverige landat på 24 procent för åldrarna 15-24 år, vilket motsvarar 146 000 personer. Knappt hälften av dessa, 69 000 personer, var heltidsstuderande. Sifforna stämmer väl överens med de siffror på 25% som Barnsrattigheter.com uppger.

Mikael Höglind