vald-i-hemmet

Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt 2013, men bara några hundra barn årligen får ersättningen, skriver DN. Problemen är bevisföringen och förmodligen låg kännedom om ersättningens existens. 

”För att vi ska kunna betala ut ersättning måste det vara belagt att barnet har hört eller sett våldet. Polis och åklagare har varit dåliga på att belysa det tidigare. Nu har de blivit märkbart bättre, men det är fortfarande inte några stora mängder ansökningar”, säger Per Rubing, jurist på myndigheten.

Lagen från 2006 handlar om att barn som får uppleva att mamman blir slagen av pappan i hemmet har rätt till en särskild ersättning. Syftet med lagen är att medvetandegöra och stärka barnens rätt när de själva inte är brottsoffer.

Ansökningarna har legat på cirka  240 stycken per år, men utbetalningens nivå har hittills inte överskridit 1,4 miljoner kronor.

Läs mer i DN

Mikael Höglind