Målet är att Bris stödlinje med start 2021 ska ha öppet dygnet runt.  I förra veckan togs ett viktigt steg i den riktningen. Bris har nu fått stöd av Tim Bergling Foundation i arbetet att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd och snart är en dygnet runt-hjälp realiserad.

”Vi är otroligt glada över partnerskapet som innebär att fler barn snabbt kan få stöd vid svåra livsutmaningar, oavsett när på dygnet behovet uppstår.” …

”Nästan vart tionde samtal till Bris handlar om att inte orka leva och vi vet hur avgörande det kan vara att just där och då få möjlighet att prata med någon som kan ta emot det som barnet berättar”, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Jag har tidigare lyft fram Bris viktiga arbete i samhället. Bris är en barnrättsorganisation som tillhandahåller en stödlinje (tel: 116 111) för barn och unga där professionellt samtalsstöd via chatt, mail och telefon erbjuds hela veckan och året runt.

Bris skriver att trycket ökar. Det betyder att barnen inte mår bra i samhället. 2019 tog Bris emot fler samtal från barn än någonsin tidigare, skriver organisationen.En anledning till ökad stress 2020 hos barn är coronakrisen som drabbar barn indirekt genom att deras familjer känner oro.

”Effekterna av pandemin riskerar att bli långvariga. Inte minst riskerar barns stödbehov att hamna i skuggan av samhällskrisen, som just nu påverkar mycket och upptar de flesta vuxna”, skriver Bris.

I och med att Tim Bergling Foundation kliver in som en ny samarbetspartner i dygnet-runt-satsningen får bris två miljoner kronor om året under nästkommande tre år.

I juni 2019 fick Bris stöd från Allmänna Arvsfonden, vilket möjliggjorde utökade öppettider så att hjälplinjen kan hålla öppet på natten. I mars 2020 fick Bris även stöd från andra partners.

Bris stödlinje för barn (upp till 18 år) kan ringa till, chatta och maila med utbildade kuratorer vardagar kl. 9-12, samt kl. 14-21 både vardagar och helgdagar.

Tim Bergling Foundation är en stiftelse (www.timberglingfoundation.org) som arbetar med att stödja och förbättra psykisk hälsa bland barn, unga och unga vuxna. Stiftelsen är även engagerad i klimatfrågor, biståndsverksamhet, hotad natur och utrotningshotade djurarter.

Text: Mikael Höglind