BarnverketBarnverket.nu är en ideell verksamhet för att komma till rätta med vad föreningen beskriver som stora brister inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen i Sverige. Problemet är att barn och unga inte får likvärdiga eller tillräckliga förutsättningar inom skola och barnomsorg för att kunna utvecklas optimalt och må bra i det moderna samhället. Barnverket uppstod som en rikstäckande organisation våren 2000.

Sammanställning: Mikael Höglind

Barnverket anser att Sverige slösar med resurser för barn och unga och att det leder till att hela samhället blir lidande.

Barnverket stödjer sig på gängse lagstiftning, styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa dokument måste efterlevas i verksamheter riktade mot barn och unga annars är det ingen riktig demokrati.

”Med den här samlingsplatsen för engagerade personer inom förskola, skola och barnomsorg vill vi ha just dina tankar och synpunkter. Var med och skapa den plattform och de prioriterade mål som Barnverket verkar från. Inom de arbetsgrupper och projekt som vi har så finns det möjlighet att kommentera inlägg och följa nätverkets arbete både lokalt och centralt.”

Barnverket har bildat lokala nätverk där ett stort arbete sker vilket även engagerar föreningar anslutna till Barnverket. Barnverket centralt kan hjälp individer ut i landet att starta nätverk på hemmaorten. Det finns även en samordningsgrupp som koordinerar vad som händer lokalt ute i landet.

Barnverkets hemsida kan man skriva inlägg, kommentera, stöta och blöta olika frågor.

Att ta initiativ till förändring i sin närhet genom att kontakta andra i liknande situation är ofta väldigt effektivt. Kraften blir större om engagerade individer har kunskaper och får stöd av fler, skriver Barnverket på sin hemsida.

Mikael Höglind