KRPR-PRE-Haga-foto-Kate-Gabor-KungahusetKronprinsessparets stiftelses gav i oktober 2013 anslag till 8 projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. I år fick 6 organisationer anslag som tidigare inte fått anslag från stiftelsen.

Rewrite: Mikael Höglind, Foto: Kate Gabor, Kungahuset.se

”Årets ansökningsperiod avslutades den 31 augusti och Stiftelsen hade då fått in 100 ansökningar. Alla ansökningarna har granskats utifrån uppfyllnad av ändamåls- och skattekrav, samt utifrån kvalitet. Expertrådet har sedan gjort en bedömning och valt projekt”, sa Elin Annwall, verksamhetschef, Kronprinsessparets Stiftelse.

Syftet är att ge fler barn och unga i Sverige möjlighet att växa upp till trygga och starka individer som känner samhörighet med samhället oavsett bakgrund och förutsättningar.

Kronprinsessparets Stiftelse – Projektanslag 2013

Berättarministeriet
Byggnation av ny skrivarverkstadFriskis & Svettis
Öka barns rörelse genom att utbilda och inspirera lärare

Korpen Huddinge-Botkyrka
Sommarlovsläger för barn i resurssvaga områden

Maskrosbarn
Stödperson för ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har psykisk sjukdom

Star for Life Sverige
Mental träning för att stärka självkänslan hos barn

Stiftelsen Läxhjälpen
Regelbunden och fokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden

Stockholms Stadsmission
Integrera hälsovårdskompetens i ungdomsverksamheter

TRIS, Tjejers Rätt I Samhället
Camp Ronja, läger för tjejer med begränsat handlingsutrymme

Mikael Höglind