Ungdomsarbetslösheten i Sverige på medelhög nivå i EU

Ungdomsarbetslösheten i EU påverkas av finans- och skuldkrisen. Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en arbetslöshet för unga på 50%, skriver Ekonomifakta.  Text: Mikael Höglind De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet är Tyskland och Österrike, men arbetskraftens storlek mellan 15-24 år varierar mellan länderna vilket kan göra jämförelser lite […]

Ungdomsarbetslösheten – 25% av alla unga européer har inget jobb

Miljontals unga människor är drabbade av arbetslöshet i dagens Europa. 26 miljoner personer motsvarande 25% av alla unga européer har inget jobb. Värst situation råder i Portugal, Grekland och Spanien. I Sverige lider nästan var tionde person av arbetslösheten, skriver Johanna Wester på Barnsrattigheter.com. Mikael Höglind Statistiskt sett är de mer än dubbelt så utsatta […]