Ungdomsarbetslösheten i EU 2016

Ungdomsarbetslösheten i EU påverkas av finans- och skuldkrisen. Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en arbetslöshet för unga på 50%, skriver Ekonomifakta. 

Text: Mikael Höglind

De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet är Tyskland och Österrike, men arbetskraftens storlek mellan 15-24 år varierar mellan länderna vilket kan göra jämförelser lite missvisande.

”I de länder där de flesta unga är heltidsstudenter som inte söker jobb är det bara en mindre andel av ungdomarna som räknas till arbetskraften.”

Du kan klicka i stapeldiagrammetEkonomifakta för att få exakta uppgifter och i högerspalten ser du utvecklingen över tid.

Under stora delar av 2000-talet hade Sverige en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder och jämfört med genomsnittet för EU-28.

Text: Mikael Höglind