BRIS vill med Barnperspektivet.se lyfta barnens sätt att se på omvärlden, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja de vuxna i sina relationer med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa. Så beskriver BRIS sin satsning.

BRISBarnperspektivet.se lanserades i maj 2010 och har utvecklats i samverkan med Skandia Idéer för Livet och Statens Folkhälsoinstitut. Finansieringen kommer från Socialdepartementet och Skandia Idéer för livet. Projektet avslutades 31 december 2011 men sedan 2012 drivs Barnperspektivet.se inom BRIS ordinarie stödverksamhet.

Utgångspunkten för webbplatsens innehåll är Svensk lag och FN:s konvention om barnets rättigheter där barnets perspektiv och behov särskilt lyfts fram. Innehållet härstammar från BRIS mångåriga erfarenheter av samtal mellan barn och vuxna.

www.barnperspektivet.se

Sammanställning: Mikael Höglind