Barns rättigheter

SvD den 7 augusti 2011

Skolläkaren Sophie Ekman frågar i SvD Opinion hur kan barns rättigheter kan stärkas när man systematiskt nedmonterat skolhälsovården?

”Skolhälsovårdens klassiska finmaskiga nät har svepts bort i de flesta kommuner med politikers tysta medgivande, där det snart upplevs att Solna stad är en sista utpost i en välfungerande skolhälsovård”, Sophie Ekman.

Vid sidan av en nedmontering av skolhälsovården har vi nedmonteringen av skolan som institut i sig. Jag står ganska långt från militären Björklunds disciplinskola. Det måste finnas olika utförare och en variation av olika pedagogiska inriktningar. Skolan får inte bli en fabrik där likadana människor produceras.

Jag ser gärna istället att fler skolor utökar och kvalitetssäkrar skolhälsovården och att skolorna återinför fler specialpedagoger. Barn är olika, man kan inte använda en enskild metod för att lära ut ämnen till alla dessa barn. Det behövs en ökad flexibilitet. Barn med särskilda behov ökar dessutom i antal och hur bemöter politiker, skolhälsovård och övriga vuxna detta faktum?

Kanske skolan åter bör bli statligt styrd? Dagens kommunala skola gör som den vill och kan nedmontera skolan fritt medan andra kommuner, kanske mer kreativa och nytänkande, utvecklar skolan.

En statlig utredning om hur skolan skall styras, skulle troligen komma fram till att kommunerna inte fick behålla styrning och att Sverige återinför statlig styrning av utbildningsväsendet. Självklart med en mångfald av utförare såsom kommuner, föreningar, stiftelser och bolag, men med statlig kontroll.

Elevens rätt till bra skolgång, där undervisning, skolhälsovård och bra bemötande av vuxna in i vuxenlivet är centralt.

Mer läsning

SVD: Nedmontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter