BRIS vill under 2017 satsa på att minska psykisk ohälsa för barn meddelar organisationen. Sverige är skyldiga genom Barnkonventionen att tillgodose varje barns rätt till psykiska hälsa, att få överleva och att få utvecklas. Barn har rätt till stöd, vård och behandling.

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) skriver att psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige sedan 1980-talet. Organisationen har även noterat att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att barn och ungdomar hör av sig till BRIS för hjälp. Nära 40% av kontakterna med BRIS handlar om problem med psyket.

”Vi [BRIS] har därför bestämt oss för att bidra till att bryta trenden med den ökande ohälsan. Vi ska göra detta genom opinionsbildning, genom att sprida information till både barn och vuxna, politisk påverkan med mera.”

BRIS kampanj mot psykisk ohälsa 2017Den 7 mars 2017 kommer BRIS att i sin årsrapport gå på djupet i frågor som berör psykisk ohälsa.

BRIS skriver att de valt att använda Socialstyrelsens definition av psykisk ohälsa:

”Psykisk ohälsa omfattar tillstånd med olika grad av psykisk ohälsa, allt ifrån enstaka, mer eller mindre plågsamma besvär av oro eller nedstämdhet till psykiska sjukdomar som kräver slutenvård.”

 

Barnens Rätt i Samhället söker nu allmänhetens stöd för att kunna göra mer i samhället.

Läs mer på BRIS

Text: Mikael Höglind