Mikael Höglind om barns och ungdomars rättigheter

Etikett: Brandskydd

Barn och eld - Foto: Crestock.com

MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga

 

Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner startas av barn.

I dag är det vanligaste att barn kommer i kontakt med eld när vi grillar. När barn kommer i kontakt med eld kallas det för ”lek med eld”.

När barnens eldbeteende studerats visar resultaten att runt 50-80% av det totala antalet anlagda bränder i landet anläggs av barn och ungdomar. Dagens barn leker mycket med eld, men de flesta bränder som anläggs av barn är förmodligen inte avsiktliga. De börjar som lek, skriver MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Boken ”Att leka med elden”

Terjestams och Rydéns undersökningar baseras på undersökningar av c:a 1050 barn i Mellan- och Sydsverige, samt 60 mödrar. År 1999 gav forskarna ut en slutrapport ut. Den visar att barn får lära sig att vara försiktiga med eld och inte leka med den. De leker med den ändå. Det beror på att vissa barn använder elden för att uttrycka sitt behov av uppmärksamhet.

  • Högstadiet, 80% av alla elever leker med eld
  • Mellanstadiet, >40% leker med eld
  • Lågstadiet < 20% leker med eld.

Föräldrarna vet oftast inte om att deras barn leker med elden. Forskningsresultatet och lärdomar sammanfattas i boken ”Att leka med elden” som har som målgrupper:

  • Räddningstjänsten
  • Alla som möter barn och har möjlighet att påverka tex: föräldrar, förskollärare, lärare och fritidsledare.

Text: Mikael Höglind, initiativtagare till bloggen Brandskydd, se länk nedan.

Relaterat och källa

Elever i Insjön bäst på brandskydd

Dalademokraten om brandskydd, Flammy

Tio elever i 2:an på Insjö Skola fick ett pris och ett diplom av brandchef Krister Ejeros och brandmästare Mats Brolin för att de kommit in med de bästa tipsen på hur brandskyddet kan förbättras.

Projektet Flammy är räddningstjänstens och Brandskyddsföreningens projekt för att jobba med brandsäkerhet på lågstadiet. Alla elever som deltar får undervisning. De använder ett formulär för brandsyn, där de tillsammans med sina föräldrar går igenom brandskyddet i hemmet. Flammy har även en tävling där barnen skickar in tips och förslag på hur bränder kan hindras från att uppkomma och att spridas.

Insjöeleverna hade många bra tips. Tipset, som eleverna tror att de vann på, var att ha en brandskola i skolan där barnen lär sina föräldrar brandkunskap. Krister Eejeros och Mats Brodin var mycket stolta över eleverna och lovade att komma tillbaka när eleverna går i årskurs fem, skriver Dalademokraten.se.

Läs mer om brandskydd för barn

Mikael Höglind

Brandskydd för barn

Varje år besöker Räddningstjänsten i Medelpad skolorna för att prata om brandskydd. Man vill ha en bra kontakt, inte bara med vuxna, utan även med barn och unga och därför lägger Räddningstjänsten mycket tid på att besöka skolorna för att berätta om brandskydd, berättar Erik Hedlund, chef för samhällsskydd vid Räddningstjänsten.

I Flammys Brandskola får barn lära dig hur de skyddar dig mot bränder. Hjälp Flammy hur han ska göra när det brinner i TV:n eller i en kastrull på spisen. Brandskolan är ett initiativ taget av Brandskyddsföreningen.

Läs mer på Brandskydd.tv

Räddningstjänsten involverar barn och grannskap för bättre brandskydd

Flammys brandskola för barn

Mikael Höglind

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén