Varje år besöker Räddningstjänsten i Medelpad skolorna för att prata om brandskydd. Man vill ha en bra kontakt, inte bara med vuxna, utan även med barn och unga och därför lägger Räddningstjänsten mycket tid på att besöka skolorna för att berätta om brandskydd, berättar Erik Hedlund, chef för samhällsskydd vid Räddningstjänsten.

I Flammys Brandskola får barn lära dig hur de skyddar dig mot bränder. Hjälp Flammy hur han ska göra när det brinner i TV:n eller i en kastrull på spisen. Brandskolan är ett initiativ taget av Brandskyddsföreningen.

Läs mer på Brandskydd.tv

Räddningstjänsten involverar barn och grannskap för bättre brandskydd

Flammys brandskola för barn

Mikael Höglind