Istället för att hemmet är en fristad för de unga är hemmet för 100,000-tals barn i Sverige en plats förenad med oro, otrygghet och våld på grund av missbruk. Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk ligger på hela 150 miljarder kronor per år enligt regeringens utredare Gerhard Larsson.

Text: Mikael Höglind. Foto från GP [fotograf okänd]

Av den summan står 66 miljarder kronor för alkoholmissbruk. Det finns ingen rättvisa i att barn ska behöva växa upp under sådana förhållanden. Ändå är det så vanligt att ansvariga, vare sig det rör sig om politiker eller grannar, somnat in. Därför kommer Gerhard Larsson reformförslag för hantering av missbruk till Regeringen i elfte timmen.

”Bara en av fem som har ett missbruk är kända och erbjuds vård och behandling. Fyra av fem kan fortsätta med sitt drickande eller sina tabletter och sedan är utförsbacken väldigt nära”, sa Gerhard Larsson till TT förra året. Våren 2011 presenterade han sitt förslag på hur lagstiftningen som rör missbruk kan förändras. Gerhard Larsson vill vidga rollen för primär- och företagshälsovården, så att fler personer med missbruksproblem upptäcks i ett tidigt skede. Den så kallade Missbruksutredningen lämnade in sitt förslag på svensk missbruks- och beroendevård 27 mars 2011 till Regeringen.

Gerhard Larsson

Gerhard Larsson

Gerhard Larsson skriver i GP 13 juni 2011:

”Missbruksvården har traditionellt varit organiserad med socialtjänsten som bas. Samtidigt visar ny forskning att nio av tio med missbruk helst vill söka hjälp hos sjukvården, och endast en av tjugo hos socialtjänsten.”

”Detta kräver en modernisering av missbruks- och beroendevården. De nu drygt 30 år gamla lagarna behöver förändras. Målet är att tidigare identifiera begynnande missbruk, att ge mer effektiva behandlings- och stödinsatser samt minska samhällets kostnader för missbruket. Detta är fullt möjligt! Min genomgång visar att en satsad krona på vård kan ge minst tre tillbaka i minskade kostnader. Det betyder att en satsning på 1 miljard efter några år ska kunna ge 3 miljarder åter i den samhällsekonomiska kalkylen.”

Vi får hoppas att reformförslaget tillämpas och med tiden räddar 100,000-tals barn undan missbruk. Det finns skäl att i denna blogg återvända kring frågan om och hur reformen tillämpas.


Relaterat

SvD: Barnen får betala för en uppluckrad alkoholpolitik