Bris.se - Pressfoto

Bris stödlinje för barn får stöd av Tim Bergling Foundation

Målet är att Bris stödlinje med start 2021 ska ha öppet dygnet runt.  I förra veckan togs ett viktigt steg i den riktningen. Bris har nu fått stöd av Tim Bergling Foundation i arbetet att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd och snart är en dygnet runt-hjälp realiserad. ”Vi är otroligt glada över partnerskapet som innebär …

Barn och eld - Foto: Crestock.com

MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga

  Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner …

BRIS satsar 2017 på att minska psykisk ohälsa för barn

BRIS vill under 2017 satsa på att minska psykisk ohälsa för barn meddelar organisationen. Sverige är skyldiga genom Barnkonventionen att tillgodose varje barns rätt till psykiska hälsa, att få överleva och att få utvecklas. Barn har rätt till stöd, vård och behandling. BRIS (Barnens Rätt i Samhället) skriver att psykiska ohälsan ökat bland barn och unga …

BRIS ger Sverige svidande kritik – Flyktingbarn kränks och myndigheter gör för lite nytta

BRIS är inte speciellt stolt över hur Sverige lever upp till sina åtaganden för att tillgodose barnets mänskliga rättigheter. BRIS skriver till och med att bristerna är ”smärtsamt uppenbara” hos svenska myndigheters och det svenska rättsväsendets bristande förmåga att ta hand om flyktingbarn. Sammanställt av Mikael Höglind | Bild: Flyktingbarn, foto: WFP, Dina Elkassaby Barnens Rätt i Samhället (BRIS) syftar på att …

Ungdomsarbetslösheten i Sverige på medelhög nivå i EU

Ungdomsarbetslösheten i EU påverkas av finans- och skuldkrisen. Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en arbetslöshet för unga på 50%, skriver Ekonomifakta.  Text: Mikael Höglind De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet är Tyskland och Österrike, men arbetskraftens storlek mellan 15-24 år varierar mellan länderna vilket kan göra jämförelser lite …

Integrationshandledare: Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?

Integrationshandledaren Patrik Nilsson skriver om vad han anser om de som klagar på att ensamkommande barn som kommer till Sverige ibland ser äldre ut än vad de är. Spelar deras ålder någon roll med tanke på det våld de flyr ifrån? Text: Mikael Höglind |  Foto: Ahmed Jalil/EPA/TT och privat Nilsson skriver att det egentligen inte …

Ungdomsarbetslösheten – 25% av alla unga européer har inget jobb

Miljontals unga människor är drabbade av arbetslöshet i dagens Europa. 26 miljoner personer motsvarande 25% av alla unga européer har inget jobb. Värst situation råder i Portugal, Grekland och Spanien. I Sverige lider nästan var tionde person av arbetslösheten, skriver Johanna Wester på Barnsrattigheter.com. Mikael Höglind Statistiskt sett är de mer än dubbelt så utsatta …

Ersättningen till barn som sett våld i hemmet fortfarande låg

Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt 2013, men bara några hundra barn årligen får ersättningen, skriver DN. Problemen är bevisföringen och förmodligen låg kännedom om ersättningens existens.  ”För att vi ska kunna betala ut ersättning måste det vara belagt att barnet har hört eller sett våldet. Polis och åklagare …

Barnverket en rikstäckande organisation för barnens bästa

Barnverket.nu är en ideell verksamhet för att komma till rätta med vad föreningen beskriver som stora brister inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen i Sverige. Problemet är att barn och unga inte får likvärdiga eller tillräckliga förutsättningar inom skola och barnomsorg för att kunna utvecklas optimalt och må bra i det moderna samhället. Barnverket uppstod som …

Åtta projekt för barn i Sverige fick anslag från kunglig stiftelse

Kronprinsessparets stiftelses gav i oktober 2013 anslag till 8 projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. I år fick 6 organisationer anslag som tidigare inte fått anslag från stiftelsen. Rewrite: Mikael Höglind, Foto: Kate Gabor, Kungahuset.se ”Årets ansökningsperiod avslutades den 31 augusti och Stiftelsen hade då fått in 100 ansökningar. Alla ansökningarna har …